Tuesday, April 2, 2013

طوفان گوگل پلاس برای نجات جان دکتر خزعلی

جان دکتر خزعلی در خطراست


ایزوله کامل مهدی خزعلی در نود و پنجمین روز اعتصاب غذا 


امشب ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران همگی در گوگل پلاس سعی بر آن خواهیم کرد که هشتگ دکتر خزعلی را ترند بلکه باعث جلب توجه ارگانهای حقوق بشری شده و کمکی در نجات جان دکتر خزعلی باشد. 
لطفا ً با دوستان خود این  پست را به اشتراک بگذارید و از آنها دعوت به هم صدایی کنید.  شاید که بتوانیم جان یک انسان را نجات دهیم. 
لطفا با استفاده از هشتگهای ذیل لینکهای مرتبط به دکتر خزعلی را به اشتراک بگذارید.  

#khazali #Humanrights #Iran #Hungerstirke #lifeindanger @Amnesty #help 
چند لینک مرتبط. البته میتوانید از لینک و یا متنهای دیگری نیز استفاده کنید

به  امید آزادی تمام عزیزان در بند.