Sunday, March 8, 2015

*توفان توئیتری برای حمایت از از قربانیان پروژه "عنکبوت " سپاه *

جمعی از کاربران توئیتر چهارشنبه بیستم اسفند  ماه درصدد بوجود  آوردن توفان توئیتری برای نشان دادن حمایت خود از قربانیان پروژه "عنکوبت" سپاه هستند 


 به عنوان یک فعال شبکه های اجتماعی  همکاری خود را در این توفان بسیار لازم میبینم . محمد یوسفی که یکی از بازداشت شدگان هست فقط بخاطر مدیرت صفحهات فیسبوکی بازداشت شده.   چه بسا که فردا نوبت همه ما باشد. 
به امید آزادی تمامی عزیزان دربند 


Thursday, March 5, 2015

به یاد دکتر مصدق


 خوبه که  وقتی از همه طرف به ما حمله میشود به یاد دکتر باشیم و این جمله روپیش خودمون تکرار کنیم . 

« هرچه فحش شنیدم و یا در جراید خواندم پر کاهی بر من اثر ننمود و هر وقت به یاد پندی می آمدم که از مادرم شنیدم و آن پند این بود که وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می کنند برای مبارزه بیشتر حریص می شدم و خود را بهتر مجهز می کردم و من این نهضت را تا زنده ام ادامه می دهم و از آن راه منحرف نخواهم شد.»