Thursday, June 7, 2012

طوفان توئیتری برای گرامی داشت سال روز ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۸. هم وطن آزادی خواه در آستانه سومین سال گرد ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برای یادبودی از شهدا و قدردانی از عزیزان در  بند  با  شرکت در 
طوفان توئیتری  یک بار دیگر صدای ایران را به تمامی دنیا برسانید

ساعت طوفان به شرح زیر میباشد
یک شنبه ۲۱ خرداد  
به وقت تهران ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت نیویورک ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت لوس آنجلس ساعت ۱۱ صبح به وقت اروپای مرکزی ساعت ۸ شب 


!همراه شو ای عزیز این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود