Sunday, May 27, 2012

توفان توئیت اضطراری برای نجات جان حسین رونقی ملکی حسین رونقی ملکی ویلاگ نویس با نوشتن نامه ای خطاب به خامنه ای اعتصاب غذای خود را در ۶ خرداد شروع کرده است. 
با توجه به این مسئله که رونقی ملکی دچار بیماری کلیوی بوده و اعتصاب غذا جان ایشان را بیشتر به خطر می اندازد، گروهی از فعالین مدنی برای نجات جان ایشان در روز ۸ خرداد ماه در توئیتر توفان توئیت برپا خواهند کرد.  و از تک تک ایرانیان آزادی خواه .دعوت به همکاری نموده اند. 

ساعت و تاریخ توفان به شرح زیر میباشد
هشتم خرداد 
به وقت کالیفرنیا ساعت ۱۲ ظهر، به وقت نیویورک، ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، ساعت ۹ شب ٫ به وقت لندن 
ساعت ۸ شب. به وقت تهران ساعت ۱۱:۳۰ شب.. 
به امید اینکه تمامی ایرانیان آزادی خواه در هر کجای دنیا که هستند با ماهم گام و هم صدا برای آزادی این جوان مرد تلاش کنند !